ADDI-DATA - strona główna

  ADDIALOG - Karty przetworników A/C do pomiarów temperatury, ciśnień, przemieszczeń dla magistrali PCI
Powiększenie
Karta katalogowa
Instrukcja
  APCI-3200 - karta do pomiarów temperatury

 • wejścia analogowe 16 termopar lub 8 RTD lub 16SE/8DIF
 • termopary J, K, T, E, R, S, B, N
 • RTD Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100
 • kompensacja zimnego końca
 • rozdzielczość 18 bitów, dokładność 16 bitów
 • próbkowanie 20Hz, 40Hz, 80Hz lub 160Hz
 • zakres wejściowy ±2,5V
 • wzmacniacz programowalny 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x, 128x
 • izolacja galwaniczna 1000V

 • 4 wejścia i 3 wyjścia cyfrowe 24V
 • izolacja galwaniczna 1000V

 • wersje:
  • APCI-3200-16 - 16 wejść analogowych - 16 termopar lub 8 RTD lub 16SE/8DIF
  • APCI-3200-8 - 8 wejść analogowych - 8 termopar lub 4 RTD lub 8SE/4DIF
  • APCI-3200-4 - 4 wejścia analogowe - 4 termopary lub 2 RTD lub 4SE/2DIF

 • akcesoria przyłączeniowe:
  • PX3200 - zaciski śrubowe dla sygnałów analogowych, z kompensacją zimnego końca
  • ST3200 - kabel analogowy, ekranowany, pary skrętek, 2m
  • PX901-ZG - zaciski śrubowe dla sygnałów cyfrowych
  • ST010 - kabel ekranowany, pary skrętek, 2m
  • ST011 - kabel ekranowany, pary skrętek, 5m
  • FB3000 - taśma dla sygnałów cyfrowych
Powiększenie
Karta katalogowa
Instrukcja
  APCI-3300 - karta do pomiarów tensometrycznych

 • wejścia analogowe mostkowe 8 lub 4
 • źródła napięcia zasilającego 8 lub 4
 • rozdzielczość 18 bitów, dokładność 16 bitów
 • próbkowanie 20Hz, 40Hz, 80Hz lub 160Hz
 • zakres wejściowy 0-2,5V
 • wzmacniacz programowalny 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x, 128x
 • izolacja galwaniczna 1000V

 • 4 wejścia i 3 wyjścia cyfrowe 24V
 • izolacja galwaniczna 1000V

 • wersje:
  • APCI-3300-8 - 8 wejść mostkowych
  • APCI-3300-4 - 4 wejścia mostkowe

 • akcesoria przyłączeniowe:
  • PX3200 - zaciski śrubowe dla sygnałów analogowych
  • ST3200 - kabel analogowy, ekranowany, pary skrętek, 2m
  • PX901-ZG - zaciski śrubowe dla sygnałów cyfrowych
  • ST010 - kabel ekranowany, pary skrętek, 2m
  • ST011 - kabel ekranowany, pary skrętek, 5m
  • FB3000 - taśma dla sygnałów cyfrowych
Powiększenie
Karta katalogowa
Instrukcja
  APCI-3701 - karta do pomiarów z indukcyjnych czujników przemieszczeń

 • obsługa czujników firm:
  Solartron
  Tesa
  Marposs
  Schlumberger
  Peter & Hirt
  Mahr
  RDP
  Schaevitz
  SMPR Contrôle
  Horst Knäbel (wersja APCI-3701-K)
 • podłączanie 8 lub 16 czujników w układzie LVDT lub H-B

 • wejścia analogowe 16 lub 8 (Half Bridge, LVDT)
 • rozdzielczość 16 bitów
 • próbkowanie 50kHz
 • zakres wejściowy ±10V
 • wzmacniacz programowalny 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x, 128x
 • FIFO

 • 8 wejść i 8 wyjść cyfrowych 24V
 • izolacja galwaniczna 1000V

 • wersje:
  • APCI-3701-16 - 16 wejść
  • APCI-3701-8 - 8 wejść
  • APCI-3701-K - Horst Knäbel

 • akcesoria przyłączeniowe:
  • PX371HB-16 - moduł przyłączeniowy do APCI-3701-16 dla 16 czujników HB
  • PX371LVDT-16 - moduł przyłączeniowy do APCI-3701-16 dla 16 czujników LVDT
  • ST370-16 - kabel łączący APCI-3701-16 z PX371-16
  • PX371HB-8 - moduł przyłączeniowy do APCI-3701-8 dla 8 czujników HB
  • PX371LVDT-8 - moduł przyłączeniowy do APCI-3701-8 dla 8 czujników LVDT
  • ST370-8 - kabel łączący APCI-3701-8 z PX371-8
  • PX901-ZG - zaciski śrubowe dla sygnałów cyfrowych
  • FB3701 - taśma dla sygnałów cyfrowych


[Egmont] Egmont Instruments
ul. Chłodna 39, pawilon 11
00-867 Warszawa
tel. 0-22 8506205, 8506430
faks 0-22 6540248
tel. kom. 0-604 06-08-07

email: addidata@egmont.com.pl