Egmont Instruments - strona główna
Egmont - strona główna
      softDSP - strona główna
softDSP - strona główna
Cenniki   Nowości   Subskrypcja nowości   Kontakt   Praca  

  SDS 200A - przystawki oscyloskopowe do PC na USB (DSO)PowiększeniePowiększeniePowiększeniePowiększenie


Karta katalogowa

Instrukcja
  SDS 200A - przystawka oscyloskopowa do PC na USB (DSO)
 • wejścia sygnałowe
  • 2 kanały
  • maksymalne próbkowanie:
   5GS/s próbkowanie ekwiwalentne
   100MS/s rzeczywiste w jednym kanale
   50MS/s rzeczywiste w dwóch kanałach
  • pasmo przenoszenia 200MHz (-3dB)
   pasmo pojedynczego pomiaru 50MHz
   funkcja ograniczenia pasma do 20MHz
  • rozdzielczość 9 bitów/kanał
  • zakres wzmocnień:
   10mV...10V / podziałkę przy sondzie x1
   (10mV, 20mV, 50mV, 100mV, 200mV, 500mV, 1V, 2V, 5V, 10V / podziałkę, w sekwencji 1, 2, 5)
   100mV...100V / podziałkę przy sondzie x10
   1V...1000V / podziałkę przy sondzie x100
  • zakres 8 podziałek
  • poziom offsetu ±4 podziałki
  • sprzęganie wejścia AC, DC, GND (programowo)
  • zmiana offsetu co 0.02 podziałki
  • impedancja wejściowa 1MΩ
  • dokładność DC ±3%
  • zabezpieczenie wejść 42Vpk (DC + peak AC <10kHz, bez zewnętrznego tłumienia)

 • podstawa czasu
  • zakres podstawy czasu 2ns/podziałkę...10s/podziałkę
   (2ns, 4ns, 10ns, 20ns, 40ns, 100ns, 200ns, 400ns, 1 µs, 2 µs, 4 µs, 10 µs, 20 µs, 40 µs, 100 µs, 200 µs, 400 µs, 1ms, 2ms, 4ms, 10ms, 20ms, 40ms, 100ms, 200ms, 400ms, 1s, 2s, 4s, 10s / podziałkę w sekwencji 1-2-4)
  • tryby akwizycji
   próbkowanie ekwiwalentne 2ns/podziałkę...4µs/podziałkę
   próbkowanie w czasie rzeczywistym 10µs/podziałkę...400ms/podziałkę
   płynąca podstawa czasu (roll mode) 1s/podziałkę...10s/podziałkę
   detekcja wartości szczytowych
  • zakres 10 podziałek
  • pretrigger / posttrigger 0%...1000%
  • rozdzielczość czasu 200ps
  • rozmiar bufora pamięci 0kS...512kS

 • pomiary i obliczenia matematyczne
  • pomiary: Vp-p, Vmax, Vmin, Vmean, Vrms, Vamp, Vhigh, Vlow, przepięcie dodatnie, przepięcie ujemne, wartość średnia za okres, wartość skuteczna za okres, okres, częstotliwość, szerokość impulsu dodatniego, szerokość impulsu ujemnego, czas narastania (10%...90%), czas opadania (10%...90%), dodatnia część okresu, ujemna część okresu
  • kursory: różnica czasu, różnica częstotliwości (tylko w trybie FFT), różnica napięć
  • operacje matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie
  • FFT - okno prostokątne, Hanninga, Hamminga, Blackmana

 • dane fizyczne
  • interfejs USB (Universal Serial Bus)
  • nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania, zasilanie z magistrali USB
  • wyjście sygnału kalibracji 3V, 1kHz, sygnał prostokątny
  • podłączenie do masy GND
  • wymiary 5.1" x 4.4" x 1.5"

 • oprogramowanie
  • interfejs oparty na standardowym interfejsie Microsoft Windows, przyjazny GUI (Graphic User Interface)
  • wyświetlanie: silnik grafiki - Microsoft DirectX, wymiary okna 500 x 400, poziom intensywności 128 (barwny i monochromatyczny), kontrola trwania przebiegu 100ms...10s, funkcja etykiet
  • zarządzanie plikami: zapisywanie obrazów w formatach BMP i JPG (barwny i czarno-biały), zapisywanie danych w formacie DAT, automatyzacja OLE (Object Linking and Embedding) - generowanie danych dla Microsoft Excel i Word, zapisywanie i ładowanie ustawień
  • drukowanie: wydruki barwne i czarno-białe, funkcja podglądu

 • zakres dostawy
  • moduł SDS 200A
  • kabel USB
  • instrukcja drukowana
  • płyta CD z oprogramowaniem SoftScope
  • futerał

[Egmont] Egmont Instruments
ul. Chłodna 39, pawilon 11
00-867 Warszawa
tel. 0-22 8506205, 8506430
faks 0-22 6540248
tel. kom. 0-604 06-08-07

email: softdsp@egmont.com.pl