Egmont Instruments - Strona główna
Egmont - strona główna
Cenniki   Nowości   Subskrypcja nowości   Kontakt   Targi   Praca  
Egmont Instruments

  Praca

Poszukujemy do pracy osoby do prowadzenia serwisu WWW, opracowywania materiałów marketingowych (noty produktowe do prasy, artykuły tematyczne, reklamy), przygotowywania i wysyłki mailingów.
Od takiej osoby wymagana jest dobra znajomość wszelkich zagadnień związanych z ofertą firmy, umiejętność samodzielnej pracy, pożądany jest też pewien zmysł artystyczny.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zwięzłego życiorysu z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń oraz ewentualnie wykazu już wykonanych prac o podobnym charakterze.


Poszukujemy do pracy osoby z dobrą wiedzą elektrochemiczną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień korozyjnych, do prowadzenia konsultacji i sprzedaży wyrobów Gamry Instruments.
Główne oczekiwania wobec takiej osoby, to przede wszystkim konsultacje telefoniczne z potencjalnym klientem, rozpoznanie jego potrzeb i dobranie odpowiedniej aparatury, oprogramowania, naczyń, elektrod itp., merytoryczne przygotowanie oferty. Także samodzielne wyszukiwanie potencjalnych klientów i dalsze ich prowadzenie, aż do zakupu. Obsługa po sprzedaży, udzielenie wsparcia w razie problemów, podtrzymywanie kontaktów z klientami. Bardzo pożądana jest umiejętność samodzielnej pracy. Do zadań takiej osoby będzie też należało opracowywanie materiałów marketingowych (noty produktowe do prasy, artykuły tematyczne, reklamy) oraz przygotowywanie i wysyłki mailingów.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zwięzłego życiorysu z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń.


Poszukujemy inżyniera handlowca do sprzedaży kart i urządzeń pomiarowych z naszej oferty, np. Addi-Data, Eagle Technology, LabJack.
Główne oczekiwania wobec takiej osoby, to przede wszystkim zdolność do samodzielnego myślenia i działania, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, duża kultura osobista, dobra wiedza teoretyczna i praktyczna, znajomość zagadnień pomiarowych. Do zadań będzie należeć m.in. pozyskiwanie klientów i utrzymywanie z nimi kontaktów, rozpoznawanie potrzeb klientów i dobór odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, merytoryczne przygotowanie oferty, konsultacje telefoniczne lub osobiste. Oprócz tego także obsługa po sprzedaży, udzielenie wsparcia w razie problemów, podtrzymywanie kontaktów z klientami. Do zadań takiej osoby będzie też należało opracowywanie materiałów marketingowych (noty produktowe do prasy, artykuły tematyczne, reklamy) oraz przygotowywanie i wysyłki mailingów.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zwięzłego życiorysu z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń.


Poszukujemy samodzielnych handlowców i akwizytorów do sprzedaży narzędzi.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zwięzłego życiorysu z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń.


Wszystkie informacje prosimy przesyłać na e-mail egmont@egmont.com.pl.Egmont Instruments Egmont Instruments
ul. Chłodna 39, pawilon 11
00-867 Warszawa
tel. 0-22 8506205, 8506430
faks 0-22 6540248
tel. kom. 0-604 06-08-07

email: egmont@egmont.com.pl
© Egmont Instruments 2015 (ostatnia aktualizacja 25/08/2015)