ADDI-DATA - strona główna

  ADDIMULTI - Karty nadzoru - watchdog dla magistrali PCI
Powiększenie
Karta katalogowa
Instrukcja
  APCI-035 - karta nadzoru i monitorowania stanu PC

 • monitorowanie stanu oprogramowania i sprzętu
 • 4 niezależne programowalne układy watchdog/timer
 • rozdzielczość 8 bitów
 • wybór jednostki czasu - µs, ms, s, min
 • ustawianie czasu w zakresie 2 µs - 255 min
 • 2 wyjścia przekaźnikowe, do włączania alarmu i restartu komputera
 • czas załączania przekaźnika restartu - 2s
 • 2 niezależne poziomy alarmowania
  • poziom 1 - włączenie przekaźnika alarmu
  • poziom 2 - włączenie przekaźnika restartu
 • 1 wejście cyfrowe 24V, wyzwalające lub bramkujące
 • programowa aktywacja i konfiguracja funkcji
 • programowy odczyt stanu
 • czujnik monitorujący tmperaturę wewnątrz PC
 • zakres temperatur czujnika -45oC - 135oC
 • rzeczywisty zakres pomiaru w PC 0-60oC

 • izolacja optyczna 500V


[Egmont] Egmont Instruments
ul. Chłodna 39, pawilon 11
00-867 Warszawa
tel. 0-22 8506205, 8506430
faks 0-22 6540248
tel. kom. 0-604 06-08-07

email: addidata@egmont.com.pl