ADDI-DATA - strona główna

  ADDIMULTI - Karty nadzoru - watchdog dla magistrali ISA
Powiększenie
Karta katalogowa
Instrukcja
  PA 030 - karta nadzoru i monitorowania stanu PC

  • monitorowanie stanu oprogramowania i sprzętu
  • 2 programowalne kaskadowane układy timer
  • rozdzielczość timera 16 bitów
  • 1 programowalny 16-bitowy watchdog
  • 1 wyjście do sterowania przekaźnikiem
  • programowa aktywacja i konfiguracja funkcji
  • programowy odczyt stanu
  • czujnik monitorujący tmperaturę wewnątrz PC
  • zakres temperatur czujnika 0oC - 125oC
  • rzeczywisty zakres pomiaru w PC 0-60oC


[Egmont] Egmont Instruments
ul. Chłodna 39, pawilon 11
00-867 Warszawa
tel. 0-22 8506205, 8506430
faks 0-22 6540248
tel. kom. 0-604 06-08-07

email: addidata@egmont.com.pl